02188493107

پنل System insight Display(SID) چیست؟

پنل System insight Display(SID) چیست؟

SID یک برد الکترونیکی است که از تعدادی LED تشکیل شده است،
این LED ها نشان دهنده وضعیت قطعات مختلف سرور HPE، از جمله پاور ، رم،  فن و …..  می باشند.
تصویر این پنل را در شکل زیر مشاهده می کنید:

همان طور که در شکل مشاهده می کنید SID شامل بخش های مختلفی می باشد .
در System Insight Display اگر LED ها روشن یا سبز باشند نشان دهنده صحت عملکرد آن قطعه و اگر Amber یا قرمز باشند نشان دهنده وضعیت خطا و عدم صحت عملکرد آن قطعه است .

Status
Description

Off = Normal
Amber = Failed processor

Processor LEDs

Off = Normal
Amber = Failed DIMM or configuration issue


0DIMM LEDs

Off = Normal
Amber = Failed fan or missing fan

Fan LEDs

Off = No link to network
Solid green = Network link
Flashing green = Network link with activity
If power is off, the front panel LED is not active. For status, see Rear panel LEDs.

NIC LED

Off = Normal
Solid amber = Power subsystem degraded, power supply failure, or input power lost.

Power supply LED

Off = Normal
Amber = Incorrectly installed PCI riser cage

PCI riser LED

Off = Normal
Amber = High system temperature detected

Over temp LED

Off = AMP modes disabled
Solid green = AMP mode enabled
Solid amber = Failover
Flashing amber = Invalid configuration

Amp Status LED

Off = System is in standby, or no cap is set
Solid green = Power cap applied

Power cap LED

data-center

فهرست مطالب