En
خانه > راه حل ها> جزئیات راه حل ها
راه حل ها

Raidبندی

RAID : redundant array of independent disks

Standard RAID levels:

RAID 0:این پیکربندی دارای دو هارد دیسک به هم متصل شده  که داده را نصف کردن اما بدون افزونگی داده یعنی اطلاعات را به جای اینکه روی یک هارد بریزیم در واقع نصف کرده و روی دو درایو ذخیره میکنیم بهترین عملکرد را دارد اما هیچ تحمل خطا ندارد یعنی اگر یکی از درایوها به مشکل بر خورد درایو دیگر هم دیتایش fail میشود .

 

 

RAID 1: این پیکربندی متشکل از حداقل دو درایوکه تکراری ذخیره سازی داده ها.همزمان بودن وجود داردهمچنین به عنوان شناخته شده معکوس دیسک میباشد.در نتیجه این رید، performanceرا پایین آورده سرعت نیز به مراتب کاهش خواهد یافت ولی چون دیتا روی هر دو درایو هست high availability را بالا میاورد بدین صورت که اگر یکی از درایوها down شود درایو دیگر بالا آمده و هیچ دیتای از بین نمیرود .عملکرد خواندن بهبود یافته است ولی نوشتن همان است که برای ذخیره سازی دیسک تک استفاده میشد.


 


RAID2: این پیکربندی با استفاده ازخط کشی در سراسر درایو با برخی ازدرایوذخیره سازی، چک کردن خطا و تصحیح دارای است و خاصیت ECC با استفاده از کد همینگ می باشد.( کد همینگ: یکی از روشهای محاسبه و کنترل خطا در سیستمهای دیجیتال می باشد)

 

 


RAID3:این روش با استفادههمزمان بودن و اختصاص یک درایو به درایودیگر ذخیره سازی اطلاعات توازن بوده است برای شناسایی خطا و بازیابی اطلاعات استفاده میشود با محاسبه منحصر فرد با(XOR)ازاطلاعات ثبت شده بر روی دیسک های دیگرانجام می شود.از آنجا که یک عملیاتI / O به تمام درایوهای در همان زمان، RAID 3می توانیدI / Oهم همپوشانی کرد به همین دلیل،RAID3 برای سیستم های تک کاربر با برنامه های سابقه طولانی استفاده میشود این مرحله از RAID هم کاملا شبیه به RAID 5  است با اندکی تفاوت به همین دلیل اکثرا به جای استفاده از raid 3 از raid 5 استفاده می شود.

RAID4 این سطح با استفاده ازنواربزرگ، که به معنی شما می توانید مدارک را از هردرایو تنها به عنوان خوانده شده.این اجازه می دهد تا شما را به استفاده همپوشانیI / O برای عملیات خواندن. از آنجا که همه نوشتن عملیات برای به روز رسانی درایوتوازن، با هم تداخلI / Oامکان پذیر است.RAID 4ارائه می دهد هیچ استفاده بیش ازRAID 5.RAID 5:  این سطح در ویدئویی سطح بلوک با توازن استاطلاعات برابری است که در سراسرهر یک از درایوهای راه راه، اجازه می دهد آرایه را به عمل حتی اگر یک درایو بودند به شکست است.معماری آرایه اجازه می دهد تاعملیات خواندن و نوشتن به گستردگی دیسک های متعدد. این نتایج درعملکرد است که معمولا بهتر ازیک درایو تک، اما نه به عنوان که ازیک آرایهRAID 0. RAID 5 نیاز به حداقل سه دیسک، اما آن است که اغلب توصیه می شود به استفاده ازحداقل پنج دیسک به دلایل عملکرد.

RAID 5 آرایهها به طور کلی به عنوان یک انتخاب ضعیف برای استفاده درسیستم ارسالهای فشرده به دلیل تأثیرعملکرد به همراه اطلاعات مربوط Parityنوشتن. هنگامی که یک دیسک شکست، می تواند مدت زمان طولانی برای بازسازی یک آرایهRAID 5 است. عملکرداست که معمولا در طول زمان بازسازی تخریب و رایه آسیب پذیر را به یک شکست دیسک اضافی است تا بازسازی کامل است.

 

 

RAID 6: این روش شبیه  RAID 5است، اما شامل یک طرح برابری دوم است که در سراسردیسک های در آرایه توزیع شده است. استفاده ازبرابری اضافی اجازه می دهد آرایه به ادامه به عملکرد حتی اگردو دیسک به طور همزمان شکست. با این حال، این حفاظت اضافی می آید در هزینه. RAID 6 آرایه دارای هزینه در هر گیگابایت بالاتر(GB)و اغلب عملکرد نوشتن آهسته تر ازRAID 5آرایه ها.تمامی حقوق سایت متعلق به شرکت ایمن دیده بان شبکه می باشد
طراحی و پیاده سازی : برآیند تجربه