رد کردن لینک ها

انتخابات اجماع خدمتگزاران صنف

وعده دیدار ما 13 شهریور ماه 98 اتحادیه فناوران

 • پیگیری مشکلات و رفع دغدغه اعضا صنف
 • تشکیل اتاق فکر و کارگاه های تخصصی صنفی با مشارکت و همدلی اعضا
 • تحقق عدالت مالیاتی
 • تلاش در جهت افزایش سود و احقاق دوباره سهم از دست رفته اعضا از بازار
 • رفع موانع گمرکی و تسریع ثبت سفارش و تسهیل فرآیندهای اداری وارد کنندگان
 • تلاش در زمینه الحاق رسته های جدید صنفی به منظور افزایش ظرفیت کسب و کار اعضا
 • ایفای نقش حمایتی از کارفرمایان صنف در مقابل قوانین و آیین نامه های ناعادلانه بیمه تامین اجتماعی
 • حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تلاش در جهت رفع مشکلات تولید

 • منوچهر زند
 • محمد کوروش مومنی
 • عباس مقیمی
 • بهزاد مبینی
 • محمد حسین آیتی سنجری
 • رضا مدرسی
 • شهرام گل محمدزاده
 • محمد تکلو